Email: kontatk@effortlessenglishclub.pl

Jakie są poziomy języka angielskiego?

jakie są poziomy angielskiego

Język angielski jest językiem bogatym, różnorodnym i ciągle zmieniającym się. Ma wiele poziomów, a każdy poziom ma swoje własne zasady i złożoność. Jakie są poziomy języka angielskiego? Wydaje się, że najczęściej używanymi poziomami są „początkujący”, średni” i „zaawansowany”. Czasami nie jest wystarczająco jasne, kiedy starasz się o pracę i musisz określić swój poziom języka angielskiego, aplikować na zagraniczną uczelnię lub aplikować do międzynarodowej korporacji. Z tego wpisu dowiesz się, co oznacza CEFR, a także poznasz różne poziomy znajomości języka angielskiego.

Poziomy znajomości języka angielskiego w skali CEFR

Poziomy biegłości w języku angielskim są najpowszechniejszymi i najszerzej stosowanymi międzynarodowymi standardami języka angielskiego. Mają one na celu umożliwienie uczącym się języka angielskiego mierzenie postępów w nauce języka i umożliwienie instytucjom porównywania wyników na arenie międzynarodowej.

Skala CEFR to skala opracowana przez Radę Europy w 1989 r., która jest wykorzystywana jako międzynarodowy standard oceny indywidualnego poziomu wykształcenia w języku angielskim. CEFR dzieli się na sześć poziomów: A0, A1, A2, B1, B2, C1 i C2.

Poziom A1 – początkujący (Beginner)

Poziom A1 jest pierwszym poziomem i jest również nazywany poziomem początkującym, co oznacza, że znajdują się na nim osoby, które dopiero rozpoczęły naukę języka angielskiego.

Ten poziom jest przeznaczony dla osób, które mają niewielkie lub żadne doświadczenie w języku angielskim. Osoba na poziomie angielskiego A1 będzie w stanie zrozumieć i używać bardzo podstawowych zwrotów angielskich.

Poziom A2 – początkujący (Pre-Intermediate)

Ten poziom jest przeznaczony dla osób, które z łatwością potrafią mówić i rozumieć język. Potrafią komunikować się z innymi w prosty sposób.

Na tym poziomie osoby uczące się języka zostaną zapoznane z bardziej złożonymi strukturami zdań i słownictwem. Nauczą się również posługiwać językiem w bardziej formalny sposób.

Poziom B1 – średnio zaawansowany (Intermediate)

Kurs na tym poziomie przeznaczony jest dla osób, które ukończyli pierwszy rok nauki języka angielskiego i są gotowi na kolejny krok.

Ten poziom jest przeznaczony dla osób, które potrafią posługiwać się językiem angielskim na poziomie, na którym mogą komunikować się z ludźmi z różnych kultur i środowisk. Potrafią również zrozumieć istotę tego, co jest mówione w rozmowach i są w stanie z łatwością czytać teksty informacyjne, takie jak artykuły prasowe.

Poziom B2 – średnio zaawansowany (Upper-Intermediate)

Poziom B2 jest kolejnym stopniem w górę od poziomu B1 i jest uważany za poziom średniozaawansowany wyższy. Różnice między tymi dwoma poziomami polegają na tym, że poziom B2 koncentruje się na bardziej złożonych strukturach zdań i trudniejszym słownictwie.

Poziom C1 – zaawansowany (Advanced)

Osoba na poziomie C1 ma opanowane słownictwo na poziomie 4000-6000 słów w języku angielskim (jeśli chcesz poszerzyć swoje słownictwo sprawdź nasz wpis: Jak łatwo nauczyć się słówek). Potrafi się wypowiadać płynnie i spontanicznie, znalezienie odpowiednich słów na dany temat nie jest dla niej trudne. Potrafi swobodnie komunikować się w niemal każdej sytuacji, towarzyskiej, urzędowej czy biznesowej oraz przedstawić logicznie zorganizowane wypowiedzi wraz z solidnymi argumentami.

Poziom C2 – zaawansowany (Proficient)

Najbardziej zaawansowany poziom Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) to C2. Jest to najwyższy poziom w CEFR i jest możliwy do osiągnięcia tylko przez tych, którzy mają prawie natywną biegłość językową.

Jaki poziom angielskiego jest wymagany w CV?

poziomy języka angielskiego cv

Dobra znajomość języka angielskiego jest zawsze atutem w miejscu pracy. Zwłaszcza jeśli chodzi o poszukiwanie pracy lub ubieganie się o wizę.

Poziom znajomości języka angielskiego wymagany w CV zależy od branży i stanowiska, o które się ubiegasz.

Na przykład, jeśli ubiegasz się o pracę w marketingu lub badaniach i rozwoju, możesz potrzebować doskonałej znajomości języka angielskiego, ale jeśli ubiegasz się o stanowisko obsługi klienta, Twój poziom języka angielskiego może nie być tak ważny.

Jak sprawdzić swój poziom angielskiego?

Istnieją różne sposoby pomiaru poziomu znajomości języka angielskiego. Możesz przystąpić do testu online, aby ocenić swoje umiejętności językowe lub możesz poprosić znajomego lub kolegę o przetestowanie Ciebie.

Niektórzy ludzie uważają, że nie muszą mierzyć swojej płynności w języku angielskim, ponieważ wiedzą, że są dobrzy w języku angielskim. Jednak zawsze lepiej jest być świadomym swoich mocnych i słabych stron i podejmować niezbędne kroki w celu poprawy.

Comments are closed.